Zapraszamy do kontaktu

AFO

Seria ortez wykonywanych na indywidualne zamówienie. Przeznaczone są dla dzieci i młodzieży wymagajacych poprawy warunków statycznych lub funkcjonalnych stawu skokowego oraz stopy w przebiegu schorzeń lub dysfunkcji centralnego lub obwodowego układu nerwowego.

 

Md Pl 

PRODUCENT: Zakład Elektromechaniczny ERHEM Hończak i Wspólnicy Sp.J.
DYSTRYBUTOR / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

DAFO.CLASSIC

Umożliwia korekcję stawu w płaszczyźnie czołowej, jednocześnie nie ograniczając swobodnego ruchu zgięcia i wyprostu stopy. Przeznaczona jest dla młodszych pacjentów ze zmianami o charakterze znacznym.

ZASTOSOWANIE:

– Koślawość na skutek obniżonego napięcia mięśniowego
– Znaczna niestabilność stawu na skutek osłabienia mięśni
– Zmniejszone napięcie mięśniowe powodujące nadmierną pronację stopy

Korekcja koślawego ustawienia kości piętowej, wsparcie kości łódkowatej oraz stabilizacja pozostałych kości stępu i śródstopia umożliwiają przywrócenie prawidłowych warunków anatomicznych stopy oraz funkcjonalny ruch w stawie.

DAFO: DYNAMIC – FLEX / EXTRA FLEX

Przeznaczona głównie dla pacjentów chodzących. Stabilizuje stopę oraz staw skokowy bez blokowania całego ruchu, zwiększa dynamikę odbicia i wydłuża krok. Przeznaczona dla pacjentów wymagających większej dynamiki niż w przypadku ortezy AFO.

Występuje w wersji mocno sztywnej FLEX zapewniającej większą kontrolę w płaszczyźnie strzałkowej oraz bardziej elastycznej wersji EXTRA FLEX o umiarkowanej sile kontroli ułożenia stopy.

ZASTOSOWANIE:

– Dla pacjentów, którzy potrzebują pomocy w zarządzaniu pozycją kolana w zgięciu i / lub prostowaniu
– Łagodny przeprost kolana
– Chodzenie na palcach
– Niewystarczająca stabilizacja zarówno w płaszczyźnie strzałkowej jak i czołowej
– Nadmierne zgięcie podeszwowe lub grzbietowe

Dafo Dynamic Flex Extra Flex

DAFO NIGHT

Przeznaczona jest dla pacjentów z ograniczeniem zakresu ruchu pochodzenia mięśniowego. Celem jej stosowania jest zwiększanie lub utrzymanie zakresu zgięcia grzbietowego z precyzyjną kontrolą stawu skokowego i stopy. Stosowana tylko jako zaopatrzenie spoczynkowe.

ZASTOSOWANIE:

– Nadmierne zgięcie podeszwowe stopy
– Przykurcz ścięgna Achillesa uniemożliwiający pionizację
– Osłabione zgięcie grzbietowe stopy na skutek porażenia lub niedowładu wiotkiego
– Wspomaga efekty terapii manualnej I farmakologicznej

DAFO: ACTIVE MINI – SINGLE / DOUBLE

Orteza umożliwia płynną kontrolę pochylenia goleni wobec stopy. Wspomaga efekty terapii manualnej i farmakologicznej. Nastawne zawiasy pozwalają na płynną regulacją zakresu zgięcia podeszwowego i grzbietowego stopy.
Przeznaczona do stosowania zarówno jako zaopatrzenie spoczynkowe oraz podczas chodu.

ZASTOSOWANIE:

POZYCJONOWANIE
Unieruchomienie stawu skokowego w dowolnej pozycji rozpoczynając od zgięcia podeszwowego stopy (deficyt wyprostu stopy, brak pozycji pośredniej, przykurcz ścięgna Achillesa) do zgięcia grzbietowego stopy.
Rozwiązanie przeznaczone jest dla pacjentów głównie siedzących lub leżących. Umożliwia pionizację oraz zapobiega powstawaniu deformacji na skutek wzmożonego napięcia mięśni lub spastyki.

REDRESJA
Pozwala na stopniowe dostosowanie ustawienia ortezy do możliwości pacjenta, zmian uzyskanych na skutek terapii manualnej lub farmakologicznej (terapii botulinowej)
lub interwencji ortopedycznej.

CHÓD
Ogranicza zgięcie podeszwowe stopy pozostawiając pełny, nieograniczony zakres zgięcia grzbietowego, a także umożliwia zmianę ustawienia stopy względem goleni tak by korygować przeprost stawu kolanowego.

Dafo Active Mini Single Double

DAFO: ACTIVE – PLANTAR FLEXION BLOCK / FULL MOVE 

Orteza w zależności od zastosowanego zawiasu koryguje ustawienie stopy względem podudzia, przeciwdziała zaburzeniom osi stawu i umożliwia ograniczenie zgięcia podeszwowego.

ZASTOSOWANI:

 • Osłabione zgięcie grzbietowe stopy bez niestabilności kolana (WERSJA PLANTAR FLEXION BLOCK)
 • Wzmożone napięcie mięśniowe powodujące zaburzenia osi stawu (WERSJA FULL MOVE)
 • Nadmierne zgięcie podeszwowe powodujące chód na palcach przy dobrze rozwiniętej umiejętnością chodzenia (WERSJA PLANTAR FLEXION BLOCK

Dafo Active Flection Block Full Move

UWAGA!

Wybór wyrobu medycznego właściwego dla konkretnego schorzenia i stanu pacjenta musi zostać dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem fizjoterapeutą.

Katalog Ortotyka Mywam Polska Q

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami

  Imię

  Adres email *

  Telefon

  Województwo

  Temat

  Treść wiadomości *


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma MYWAM Polska sp. z o.o. z siedzibą w 41-516 Chorzowie, ul. Szczecińska 10, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272771861 oraz wpisana do KRS pod numerem 0000897717 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS), aby zapoznać się z pełną treścią informacji i dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania swoich danych osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
  W zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  Dane osobowe przekazywane za pomocą tego formularza tj. imię i nazwisko (nieobowiązkowo), adres e-mail (obowiązkowo) lub inne dane osobowe wskazane przez Pana/Panią dobrowolnie w treści wiadomości są przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie/wiadomość wysłane do firmy MYWAM Polska sp. z o.o. Korzystanie z formularza kontaktowego oraz podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Pana/Pani dane osobowe po udzieleniu odpowiedzi na wiadomość/zapytanie do nas wysłane są usuwane lub pozostają w naszej bazie danych, jeśli już się w niej znajdują i czas ich usunięcia określają inne przesłanki. Pozostają również po udzieleniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych o produktach rehabilitacyjnych oferowanych przez firmę MYWAM Polska sp. z o.o. Może Pan/Pani również wyrazić swoją zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych (lub osób, które Pani/Pan reprezentuję) przez firmę MYWAM Polska sp. z o.o.. z siedzibą w Chorzowie 41-516, ul. Szczecińska 10 w celu subskrypcji ofert handlowych oraz informacji przesyłanych drogą mailową. Państwa dane osobowe będą w pełni zabezpieczone, a informacje nie zostaną przekazane osobom trzecim. Może Pan/Pani zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając na link rezygnacji z subskrypcji lub przesyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy.
  Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i w dowolnym momencie można cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie ma Pani/Pan dostęp do treści swoich danych, danych osoby, którą Pani/Pan reprezentuje oraz ma możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych. Informacje takie można zgłaszać telefonicznie pod numerem tel: 32 720 28 11, poprzez adres e-mail biuro@mywam.pl lub za pomocą tego samego formularza, wybierając kategorię „RODO”.
  Wszelkie inne kwestie związane z ochroną danych osobowych można kierować na powyższym numer telefonu. Spółka nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych tj. do Prezesa UODO.

  DYSTRYBUTOR / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

  TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

  UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

  UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

  Tel. +48 32 720 28 11

  Biuro

  ul. Szczecińska 10, Chorzów