Zapraszamy do kontaktu

Rowery rehabilitacyjne

Aqua
ROWERY DZIECIĘCE

VERMEIREN GROUP

Freedom
FREEDOM

VERMEIREN GROUP

Hoptrikes
HOP TRIKES

 LIW Care Technology Sp. z o.o.

DYSTRYBUTOR / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Tel. +48 32 720 28 11

Biuro

ul. Szczecińska 10, Chorzów