Zapraszamy do kontaktu

Stabilizacja kończyn górnych

Erh 38 General

ERH 38/4A, ERH 38/4B

DYSTRYBUTOR / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Tel. +48 32 720 28 11

Biuro

ul. Szczecińska 10, Chorzów