Zapraszamy do kontaktu

ERH 48/3

Sztywna (STIFF) / Połsztywna (MEDIUM STIFF) orteza o działaniu wyprostnym w płaszczyźnie czołowej. Umożliwia stabilizację oraz korekcję ustawienia tułowia względem miednicy. Przeciwdziała bocznym skrzywieniom kręgosłupa.

Md Pl 

PRODUCENT: Zakład Elektromechaniczny ERHEM Hończak i Wspólnicy Sp.J.
DYSTRYBUTOR / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

ERH48/3.STRONG STIFF

Dziecięcy gorset doniczkowy piersiowo-lędźwiow-krzyżowy, stabilizujący miednicę oraz tułów pacjentów ze skoliozą neurogenną. Przeznaczony jest do stosowana podczas pionizacji, siedzenia oraz lokomocji w wózku lub samochodzie. Szczególnie polecany dla pacjentów z dużą wagą oraz deformacjami.

DZIAŁANIE

 • Poprawa stabilności w siedzeniu oraz pionizacji, która pozwala na lepszą kontrolę głowy i większą funkcjonalność kończyn górnych
 • Zwiększenie sprawności oddechowej w skorygowanej pozycji siedzącej
 • Umożliwia stabilizację miednicy oraz tułowia

CELE STOSOWANIA GORSETU ERH 48/3 STRONG STIFF:

 • Przeciwdziałanie deformacji układu kostno-stawowego
 • Współdziałanie przy normalizacji napięcia mięśniowego
 • Zapewnienie pionizacji
 • Ułatwienie/umożliwienie lokomocji
 • Poprawa postawy w wyproście oraz podczas siedzenia
 • Ułatwienie/umożliwienie wykonywania czynności życia codziennego
 • Utrwalenie osiągniętych postępów terapeutycznych

Strong Stiff

ERH48/3.MEDIUM STIFF

Gorset wykonany jest z elastycznego materiału z metalowymi usztywnieniami wspomagającymi utrzymanie właściwej pozycji oraz odciążenie kręgosłupa. Właściwości kompresyjne materiału połączone ze stabilizacją dodatkowymi elementami zwiększają ciśnienie w jamie brzusznej, odciążając wrażliwe struktury kręgosłupa, jak kręgi i stawy. Prowadzi to do zmniejszenia asymetrii ułożeniowej oraz łagodzi ból pleców i niweluje napięcie mięśniowe.

CELE STOSOWANIA GORSETU 48/3 MEDIUM STIFF:

 • Przeciwdziałanie deformacji układu kostno-stawowego
 • Współdziałanie przy normalizacji napięcia mięśniowego
 • Ułatwienie/umożliwienie pionizacji oraz lokomocji
 • Poprawa postawy podczas siedzenia

Medium Stiff

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE GORSETÓW STRONG I MEDIUM STIFF:

Obniżone napięcie mięśniowe, porażenia i niedowłady utrudniające utrzymanie właściwej pozycji siedzącej oraz wtórnie prowadzące do bocznych skrzywień kręgosłupa w przebiegu:

 • Dystrofii mięśniowej
 • Przepukliny oponowo-rdzeniowej
 • MPDz
 • Skoliozy porażennej

UWAGA!

Wybór wyrobu medycznego właściwego dla konkretnego schorzenia i stanu pacjenta musi zostać dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem fizjoterapeutą.

Katalog Ortotyka Mywam Polska Q

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami

  Imię

  Adres email *

  Telefon

  Województwo

  Temat

  Treść wiadomości *


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma MYWAM Polska sp. z o.o. z siedzibą w 41-516 Chorzowie, ul. Szczecińska 10, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272771861 oraz wpisana do KRS pod numerem 0000897717 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS), aby zapoznać się z pełną treścią informacji i dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania swoich danych osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
  W zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  Dane osobowe przekazywane za pomocą tego formularza tj. imię i nazwisko (nieobowiązkowo), adres e-mail (obowiązkowo) lub inne dane osobowe wskazane przez Pana/Panią dobrowolnie w treści wiadomości są przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie/wiadomość wysłane do firmy MYWAM Polska sp. z o.o. Korzystanie z formularza kontaktowego oraz podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Pana/Pani dane osobowe po udzieleniu odpowiedzi na wiadomość/zapytanie do nas wysłane są usuwane lub pozostają w naszej bazie danych, jeśli już się w niej znajdują i czas ich usunięcia określają inne przesłanki. Pozostają również po udzieleniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych o produktach rehabilitacyjnych oferowanych przez firmę MYWAM Polska sp. z o.o. Może Pan/Pani również wyrazić swoją zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych (lub osób, które Pani/Pan reprezentuję) przez firmę MYWAM Polska sp. z o.o.. z siedzibą w Chorzowie 41-516, ul. Szczecińska 10 w celu subskrypcji ofert handlowych oraz informacji przesyłanych drogą mailową. Państwa dane osobowe będą w pełni zabezpieczone, a informacje nie zostaną przekazane osobom trzecim. Może Pan/Pani zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając na link rezygnacji z subskrypcji lub przesyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy.
  Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i w dowolnym momencie można cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie ma Pani/Pan dostęp do treści swoich danych, danych osoby, którą Pani/Pan reprezentuje oraz ma możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych. Informacje takie można zgłaszać telefonicznie pod numerem tel: 32 720 28 11, poprzez adres e-mail biuro@mywam.pl lub za pomocą tego samego formularza, wybierając kategorię „RODO”.
  Wszelkie inne kwestie związane z ochroną danych osobowych można kierować na powyższym numer telefonu. Spółka nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych tj. do Prezesa UODO.

  DYSTRYBUTOR / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

  TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

  UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

  UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

  Tel. +48 32 720 28 11

  Biuro

  ul. Szczecińska 10, Chorzów