Zapraszamy do kontaktu

Strona główna / ORTOTYKA / HKAFO.NEURO

HKAFO.NEURO

HKAFO.ORTHO to orteza obejmująca tułów, uda, golenie i stopy służąca do pionizacji oraz nauki i reedukacji chodu, dedykowana dla nieco starszych dzieci. Orteza  dzięki wykorzystaniu zawiasów 2 STEP LOCK lub 1 STEP LOCK rekomendowana jest do prowadzenia aktywnej rehabilitacji, która pozwala angażować pacjenta w proces jego usprawniania.

 

Md Pl 

PRODUCENT: Zakład Elektromechaniczny ERHEM Hończak i Wspólnicy Sp.J.
DYSTRYBUTOR / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

Orteza HKAFO.NEURO funkcjonuje ona w dwóch trybach, w zależności od potrzeb małego pacjenta:

Tryb STAND umożliwia w warunkach domowych wzmacnianie całej sylwetki podczas prób wstawania i pionizacji. Pozwala na łatwe przechodzenie z siedzenia do stanie i odwrotnie. Orteza automatycznie rygluje wszystkie stawy po uzyskaniu pełnego wyprostu oraz pozwala na szybkie zwolnienie blokady i przejścia do siadu. Zapewnia aktywną pionizację oraz uczestnictwo pacjenta w procesie zmiany pozycji.

 

Hkafo4

W trybie WALK wraz z opiekunem lub terapeutą pozwala na trening antygrawitacyjny z wykorzystaniem elementów chodu jak kontrola miednicy, podpór obunóż, wykrok i zakrok. Pozwala na swobodny ruch w stawie w zakresie 30 stopni zgięcia w stawie kolanowym oraz zgięcia i wyprost w stawie biodrowym (30 – 0 – 30). Szybkie zwolnienie blokady odbywa się od 30 stopni pozwalając na płynne przejście do siadu. Pacjent w asekurowanym zakresie 30 stopni ćwicz samodzielny ruch zgięcia i wyprostu podczas chodu, jednocześnie próbując pokonać własny ciężar w trakcie podporu obunóż oraz wykroku i zakroku.

Hkafo3 (1)WSKAZANIA:

 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Przepukliny oponowo-rdzeniowej
 • Dystrofii mięśniowej

UWAGA!

Wybór wyrobu medycznego właściwego dla konkretnego schorzenia i stanu pacjenta musi zostać dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem fizjoterapeutą.

 

Katalog Ortotyka Mywam Polska Q

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami

  Imię

  Adres email *

  Telefon

  Województwo

  Temat

  Treść wiadomości *


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma MYWAM Polska sp. z o.o. z siedzibą w 41-516 Chorzowie, ul. Szczecińska 10, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272771861 oraz wpisana do KRS pod numerem 0000897717 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS), aby zapoznać się z pełną treścią informacji i dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania swoich danych osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
  W zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  Dane osobowe przekazywane za pomocą tego formularza tj. imię i nazwisko (nieobowiązkowo), adres e-mail (obowiązkowo) lub inne dane osobowe wskazane przez Pana/Panią dobrowolnie w treści wiadomości są przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie/wiadomość wysłane do firmy MYWAM Polska sp. z o.o. Korzystanie z formularza kontaktowego oraz podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Pana/Pani dane osobowe po udzieleniu odpowiedzi na wiadomość/zapytanie do nas wysłane są usuwane lub pozostają w naszej bazie danych, jeśli już się w niej znajdują i czas ich usunięcia określają inne przesłanki. Pozostają również po udzieleniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych o produktach rehabilitacyjnych oferowanych przez firmę MYWAM Polska sp. z o.o. Może Pan/Pani również wyrazić swoją zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych (lub osób, które Pani/Pan reprezentuję) przez firmę MYWAM Polska sp. z o.o.. z siedzibą w Chorzowie 41-516, ul. Szczecińska 10 w celu subskrypcji ofert handlowych oraz informacji przesyłanych drogą mailową. Państwa dane osobowe będą w pełni zabezpieczone, a informacje nie zostaną przekazane osobom trzecim. Może Pan/Pani zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając na link rezygnacji z subskrypcji lub przesyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy.
  Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i w dowolnym momencie można cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie ma Pani/Pan dostęp do treści swoich danych, danych osoby, którą Pani/Pan reprezentuje oraz ma możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych. Informacje takie można zgłaszać telefonicznie pod numerem tel: 32 720 28 11, poprzez adres e-mail biuro@mywam.pl lub za pomocą tego samego formularza, wybierając kategorię „RODO”.
  Wszelkie inne kwestie związane z ochroną danych osobowych można kierować na powyższym numer telefonu. Spółka nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych tj. do Prezesa UODO.

  DYSTRYBUTOR / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

  TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

  UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

  UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

  Tel. +48 32 720 28 11

  Biuro

  ul. Szczecińska 10, Chorzów