Zapraszamy do kontaktu

ACTIVALL

Pionizator dynamiczny ACTIVALL™ posiada 2 funkcje użytkowe do wykorzystania w jednym urządzeniu. Funkcję statyczną oraz dynamiczną, która umożliwia samodzielne przemieszczanie się.

Funkcję statyczną realizuje dzięki możliwości zastosowania stabilizatora kończyn dolnych, co pozwala na pełną pionizację użytkownika, natomiast dopasowanie obejm z bezpiecznym zamknięciem daje poczucie bezpieczeństwa i swobody wykonywanych ruchów. Funkcja dynamiczna jest możliwa dzięki zamontowaniu separatora kończyn dolnych, który zapobiega krzyżowaniu się nóg.

Urządzenie wyposażone jest w:

 • wytrzymałą uprząż miedniczną, która zabezpiecza przed upadkiem, mocowana jest do regulowanej obejmy biodrowej,
 • regulowaną obejmę biodrową, która zabezpiecza okolice miednicy użytkownika, stanowi miejsce mocowania uprzęży miednicznej lub uprzęży stabilizującej biodra,
 • regulowaną obejmę piersiową, która zabezpiecza tułów użytkownika w okolicach klatki piersiowej,
 • pochwyt rąk, stanowi wsparcie dla dłoni użytkownika,
 • stelaż z 4 skrętnymi kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce, pomalowany wytrzymałą na otarcia i obicia farbą w modnych kolorach.

Dzięki pracy z pionizatorem dynamicznym ACTIVALL™ dzieci mogą stawiać swoje pierwsze kroki, a osoby starsze utrzymywać lub stopniowo odzyskiwać utraconą sprawność. Dodatkowy moduł ACTIVALL CROSS™ umożliwia przyjęcie pozycji stojącej oraz poruszanie się w domu, oddziale szpitalnym czy na świeżym powietrzu.

Szeroka gama rozmiarów sprawia, że urządzenie znajduje odbiorców o różnym wzroście i wieku.

PRODUCENT: Akces-MED Sp. z o.o.

DYSTRYBUTOR / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

NAJWAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE:

Parametry Po Złozeniu

Pionizator z funkcją statyczną oraz dynamiczną

Rozmiar

Ilość dostępnych rozmiarów: 5

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA:

Maksymalna waga: 95 kg

Wzrost użytkownika: 70 – 200 cm

Wskazania

 • choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów
 • uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów
 • zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne)
 • przepuklinę oponowo-rdzeniową
 • mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie
 • choroby mięśni (dystrofie, miastenię, zapalenie wielomięśniowe)
 • zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn
 • choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego
 • po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne)

 

UWAGA!

Wybór wyrobu medycznego właściwego dla konkretnego schorzenia i stanu pacjenta musi zostać dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem fizjoterapeutą.

Kolory

Dostępne kolory

Activall Kolory

Pliki

Dane Techniczne Mini

Kontakt

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami

  Imię

  Adres email *

  Telefon

  Województwo

  Temat

  Treść wiadomości *


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma MYWAM Polska sp. z o.o. z siedzibą w 41-516 Chorzowie, ul. Szczecińska 10, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272771861 oraz wpisana do KRS pod numerem 0000897717 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS), aby zapoznać się z pełną treścią informacji i dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania swoich danych osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
  W zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  Dane osobowe przekazywane za pomocą tego formularza tj. imię i nazwisko (nieobowiązkowo), adres e-mail (obowiązkowo) lub inne dane osobowe wskazane przez Pana/Panią dobrowolnie w treści wiadomości są przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie/wiadomość wysłane do firmy MYWAM Polska sp. z o.o. Korzystanie z formularza kontaktowego oraz podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Pana/Pani dane osobowe po udzieleniu odpowiedzi na wiadomość/zapytanie do nas wysłane są usuwane lub pozostają w naszej bazie danych, jeśli już się w niej znajdują i czas ich usunięcia określają inne przesłanki. Pozostają również po udzieleniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych o produktach rehabilitacyjnych oferowanych przez firmę MYWAM Polska sp. z o.o. Może Pan/Pani również wyrazić swoją zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych (lub osób, które Pani/Pan reprezentuję) przez firmę MYWAM Polska sp. z o.o.. z siedzibą w Chorzowie 41-516, ul. Szczecińska 10 w celu subskrypcji ofert handlowych oraz informacji przesyłanych drogą mailową. Państwa dane osobowe będą w pełni zabezpieczone, a informacje nie zostaną przekazane osobom trzecim. Może Pan/Pani zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając na link rezygnacji z subskrypcji lub przesyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy.
  Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i w dowolnym momencie można cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie ma Pani/Pan dostęp do treści swoich danych, danych osoby, którą Pani/Pan reprezentuje oraz ma możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych. Informacje takie można zgłaszać telefonicznie pod numerem tel: 32 720 28 11, poprzez adres e-mail biuro@mywam.pl lub za pomocą tego samego formularza, wybierając kategorię „RODO”.
  Wszelkie inne kwestie związane z ochroną danych osobowych można kierować na powyższym numer telefonu. Spółka nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych tj. do Prezesa UODO.

  DYSTRYBUTOR / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

  TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

  UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

  UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

  Tel. +48 32 720 28 11

  Biuro

  ul. Szczecińska 10, Chorzów