Zapraszamy do kontaktu

KOTEK II INVENTO

Pionizator KOTEK II Invento™ pozwala na pionizację dziecka tyłem lub przodem w zależności od dysfunkcji narządu ruchu i wskazań medycznych lub terapeutycznych. Dobór właściwego sposobu pionizacji, dostarczy dziecku pozytywnych bodźców, niezbędnych do dalszego rozwoju.

Dzięki regulacji kąta nachylenia (od  do 90°) możliwa jest zmiana pozycji, z leżącej do stojącej, jednak odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwia przypadkową jej zmianę. Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Ergonomiczny system pelot i pasów piersiowych i biodrowych, pomaga w przyjęciu przez użytkownika właściwej postawy w trakcie pionizacji, co sprawia, że dziecko czuje się w KOTKU II Invento™ bardzo pewnie i bezpiecznie. Dzięki temu ma możliwość spożywania posiłków, zabawy, nauki oraz terapii w najlepszej dla siebie pozycji. Dodatkowo specjalnie zaprojektowany zagłówek Hexagon ma na celu naśladowanie podparcia głowy imitującego wspierające dłonie.

Stabilizator kolan wyposażony jest w peloty kolanowe z możliwością regulacji ich rozstawu oraz w pelotę pełniącą funkcje podparcia dla łydek, wspiera to stabilizację użytkownika, zarówno podczas pionizacji tylnej jak i przedniej. Natomiast ruchoma część stabilizatora blokowana jest na zatrzask, co umożliwia łatwe umieszczenie dziecka w pionizatorze.

Urządzenie wyposażone jest w mechanizm wspierany pracą sprężyny gazowej, który zapewnia sprawną pionizację użytkownika. Poszczególne elementy wykonano z materiałów przyjaznych środowisku, a tapicerkę z oddychającego, przepuszczającego powietrze materiału, dzięki czemu skóra pozostanie sucha na dłużej. 

PRODUCENT: Akces-MED Sp. z o.o.

DYSTRYBUTOR / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

NAJWAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE:

Parametry Po Złozeniu

Pionizator do przedniej i tylnej pionizacji

Rozmiar

Ilość dostępnych rozmiarów: 2

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA:

Maksymalna waga: 45 kg

Wzrost użytkownika: 70 – 130 cm

Wskazania

 • mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie
 • uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów
 • choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne)
 • przepuklinę oponowo-rdzeniową
 • choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (m.in. dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe)
 • zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn
 • choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego
 • choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów
 • inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu
 • po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne)

 

UWAGA!

Wybór wyrobu medycznego właściwego dla konkretnego schorzenia i stanu pacjenta musi zostać dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem fizjoterapeutą.

Kolory

Dostępne kolory

Kotek Ii Kolory

Pliki

Dane Techniczne Mini

Kontakt

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami

  Imię

  Adres email *

  Telefon

  Województwo

  Temat

  Treść wiadomości *


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma MYWAM Polska sp. z o.o. z siedzibą w 41-516 Chorzowie, ul. Szczecińska 10, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272771861 oraz wpisana do KRS pod numerem 0000897717 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS), aby zapoznać się z pełną treścią informacji i dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania swoich danych osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
  W zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  Dane osobowe przekazywane za pomocą tego formularza tj. imię i nazwisko (nieobowiązkowo), adres e-mail (obowiązkowo) lub inne dane osobowe wskazane przez Pana/Panią dobrowolnie w treści wiadomości są przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie/wiadomość wysłane do firmy MYWAM Polska sp. z o.o. Korzystanie z formularza kontaktowego oraz podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Pana/Pani dane osobowe po udzieleniu odpowiedzi na wiadomość/zapytanie do nas wysłane są usuwane lub pozostają w naszej bazie danych, jeśli już się w niej znajdują i czas ich usunięcia określają inne przesłanki. Pozostają również po udzieleniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych o produktach rehabilitacyjnych oferowanych przez firmę MYWAM Polska sp. z o.o. Może Pan/Pani również wyrazić swoją zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych (lub osób, które Pani/Pan reprezentuję) przez firmę MYWAM Polska sp. z o.o.. z siedzibą w Chorzowie 41-516, ul. Szczecińska 10 w celu subskrypcji ofert handlowych oraz informacji przesyłanych drogą mailową. Państwa dane osobowe będą w pełni zabezpieczone, a informacje nie zostaną przekazane osobom trzecim. Może Pan/Pani zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając na link rezygnacji z subskrypcji lub przesyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy.
  Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i w dowolnym momencie można cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie ma Pani/Pan dostęp do treści swoich danych, danych osoby, którą Pani/Pan reprezentuje oraz ma możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych. Informacje takie można zgłaszać telefonicznie pod numerem tel: 32 720 28 11, poprzez adres e-mail biuro@mywam.pl lub za pomocą tego samego formularza, wybierając kategorię „RODO”.
  Wszelkie inne kwestie związane z ochroną danych osobowych można kierować na powyższym numer telefonu. Spółka nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych tj. do Prezesa UODO.

  DYSTRYBUTOR / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

  TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

  UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

  UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

  Tel. +48 32 720 28 11

  Biuro

  ul. Szczecińska 10, Chorzów